Recaptació executiva

Recaptació executiva
Si heu rebut una diligència d'embargament de sous, salaris i pensions podeu accedir a complimentar l'annex de la diligència i/o generar les cartes de pagament corresponents. Per a fer-ho, cal introduir el codi d'accés que figura al text de la diligència rebuda, el NIF del destinatari (obligat al pagament) i el codi que es mostra en pantalla

Continguts d'ajuda