La identificació del deute es localitza en diferents llocs, en funció de la notificació rebuda:
- Provisió de constrenyiment enviada per l’Agència Tributària de Catalunya:
Podeu identificar el deute introduint el codi del deute en executiva (marcat en color vermell) en el camp amb el mateix nom.
 

- Diligència d’embargament de comptes enviada per l’Agència Tributària de Catalunya:
Podeu identificar el deute introduint el codi del deute en executiva (marcat en color vermell), que es troba a l’annex del document (tercera pàgina), en el camp amb el mateix nom:
 

- Provisió de constrenyiment enviada per l’organisme de recaptació de la Diputació:
Podeu identificar el deute introduint la Referència de l’ens creditor (marcat en color vermell), que es troba a l’annex del document (tercera pàgina), en el camp "Referència":
 

- Notificació de provisió de constrenyiment enviada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT):
Podeu identificar el deute introduint la Referència (marcat en color vermell) en el camp amb el mateix nom:
 

Si heu rebut la comunicació d’un embargament ordenat per l’Agència Tributària de Catalunya a través d’una notificació realitzada per una entitat bancària, és possible que degut al format de la notificació, els camps necessaris per accedir a la informació del deute siguin difícils de localitzar o bé tinguin una altra denominació. En aquest cas, podeu fer la consulta a través del 012.