Càlcul sou embargable

Càlcul sou embargable
Aquesta utilitat us permetrà calcular l’import mensual a embargar del sou, salari o pensió de l’exercici en curs, tenint en compte els criteris que estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

Continguts d'ajuda

Cal informar l'import a embargar (retribució líquida) que està previst que rebrà el deutor cada mes. En el camp “tipus de paga” s'informarà si la retribució correspon a una mensualitat amb paga extraordinària o sense, o si les pagues extraordinàries estan prorratejades.