Obtenció de justificant

Cerca d'autoliquidacions
Aquesta funcionalitat permet realitzar la consulta d´autoliquidacions presentades sense certificat