Consulta de deute

Introduïu les dades per cercar el deute
Si heu rebut el comunicat recordatori de deute no ingressat o la notificació d’una provisió de constrenyiment dictada per l’Agència Tributària de Catalunya, introduïu el NIF/CIF del titular i un dels dos camps que identifiquen el deute: “Referencia” o “Codi deute en executiva”. Si heu rebut la notificació d’un embargament ordenat per l’Agència Tributària de Catalunya, introduiu el “Núm. Diligència d’embargament”. A continuació feu clic a “Cercar”.


Continguts d'ajuda

La identificació del deute o de la diligència d'embargament es localitza en diferents apartats, en funció de la notificació rebuda. En aquest enllaç, trobareu un exemple dels diferents documents que podeu rebre, on s’indica la ubicació del camp "codi del deute en executiva", format per 15 dígits, i del camp "referència", format per entre 16 i 19 dígits i del camp “número de diligència”, format per 13 dígits.