Formularis per a la tramitació telemàtica

Formularis telemàtics
Aquesta funcionalitat permet pagar i presentar les autoliquidacions que figuren a la llista, i també realitzar l’ingrés de dipòsits en efectiu. Seguiu els passos següents:
• Empleneu el formulari que voleu tramitar. Per fer-ho, cal utilitzar el programa gratuït Adobe Reader.
• Feu clic al botó “valida”.
• Per continuar la tramitació cal clicar el botó “Tramitació telemàtica” per accedir la Carpeta Tributària i fer el pagament i la presentació corresponents. Aquest accés requereix tenir un certificat digital reconegut per CATCert, les dades del qual han de coincidir amb les de la persona representant o presentadora que figuri en aquest formulari. El pagament es pot fer amb targeta bancària o bé mitjançant càrrec en compte (en aquest segon cas, consulteu entitats financeres autoritzades).

L’opció “Desa” permet desar el formulari emplenat i seguir la tramitació telemàtica en qualsevol altre moment, seguint els passos descrits a l’opció anterior.

En el cas específic del model 950 hi ha també l’opció “Tramitació telemàtica sense certificat” per fer el pagament i la presentació corresponents, sense necessitat de certificat. El pagament s’ha de realitzar necessàriament mitjançant targeta bancària.

Formularis telemàtics:
040 Taxa fiscal sobre el joc: Combinacions aleatòries, rifes i tómboles Obre
042 Taxa fiscal sobre el joc: Apostes Obre
044 Taxa fiscal sobre el joc: Casinos de joc Obre
226 Sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu Obre
500 Impost provisió de continguts de comunicacions electròniques Obre
510 Impost sobre els habitatges buits Obre
940 Impost sobre les estades en establiments turístics: Embarcaciones de creuer turístic Obre
950 Impost sobre les estades en establiments turístics Obre
980 Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria Obre
990 Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial Obre

Continguts d'ajuda

Consulteu la Guia pas a pas per a la tramitació telemàtica de formularis.

És imprescindible disposar de certificat digital per fer tota la tramitació telemàtica (excepte en el cas del model 950): Guia específica per al model 950.
Avís: s’han resolt les incidències que van afectar el model 950.

ATENCIÓ: no es pot utilitzar el Google Chrome per obrir els formularis telemàtics.
Configuració del navegador (requeriments previs per obrir els formularis telemàtics de l’Oficina Virtual).

Podeu consultar informació completa sobre els tributs a:
etributs.gencat.cat/ca/tributs