Pagament de liquidacions i rebuts

Cerca de liquidacions
Aquesta funcionalitat permet realitzar pagaments de liquidacions i rebuts. Per fer-ho, introduïu les dades requerides, que trobareu en el document de pagament, i feu clic a "Cercar"


Continguts d'ajuda

Document explicatiu: Pagament telemàtic de liquidacions (PDF)

Al camp "Número de justificant" s'ha d'introduir el núm. de justificant d'ingrés en entitats col·laboradores que consta a la carta de pagament rebuda.

A continuació, introduïu l'import a ingressar i el NIF del titular del deute, que consten també a la carta de pagament.

Finalment, feu clic a "Cercar".

No es pot realitzar el pagament quan el deute s’ha pagat anteriorment, s’ha donat de baixa o estigui domiciliat.

Per pagar deutes fraccionats cal que aporteu les dades de la carta de pagament corresponent a una de les fraccions. No s’admetrà el document que fa referència a la totalitat del deute.

Un cop finalitzat el pagament, obtindreu un document acreditatiu de l’ingrés realitzat.

No tanqueu el navegador ni feu cap altra acció fins que el procés hagi acabat. Aquesta operació pot trigar uns 45 segons.