Simulador de valoració de vehicles

Simulador per a la valoració de vehicles
Aquest simulador permet saber el preu mitjà de venda dels vehicles usats en funció de la marca, el model, la potència i l'antiguitat del vehicle.
Dades del vehicle

Continguts d'ajuda

El simulador permet obtenir el valor per a la transmissió dels vehicles següents: turismes, ciclomotors, motocicletes i tot terrenys (inclosos en l'Ordre que publica el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques).

AVÍS: Per a altres tipus de vehicles (vehicle comercial, caravana, autocaravana, quadricicle, bugui, quad, moto aquàtica i zòdiac) podeu consultar les taules que publica l'ATC: Valors per a la transmissió de vehicles.

Motocicletes i ciclomotors: si en desconeixeu model i marca, escriviu "desconegut".